DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA I HISTOPATOLOGIA

Pakiet LBC+ HPV HighRisk – genotypowanie 15 typów HR

Wykrywane Patogeny

  • cytologia płynna LBC
  • HPV wykrywanie i identyfikacja wszystkich wysokoonkogenych typów: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 82

Metoda

real-time PCR, jakościowo + histopatologia

Czas Realizacji

do 10 dni roboczych

Materiał

  • wymaz z dróg moczowo-płciowych kobiet (kanał szyjki macicy i tarcza szyjki)

Dodatkowe Informacje

LBC

Badanie LBC, czyli cienkowarstwowe badanie cytologiczne (Liquid-Based Cytology), polega na pozyskaniu i analizie komórek z szyjki macicy w celu wczesnego wykrycia zmian nowotworowych lub stanów przednowotworowych. Metoda ta jest używana w badaniu cytologicznym, które ma na celu identyfikację komórek nieprawidłowych, które mogą wskazywać na ryzyko raka szyjki macicy.

Podczas badania LBC, lekarz wykonuje pobranie próbki komórek z szyjki macicy przy użyciu specjalnej szczoteczki lub wymazówki. Komórki te są następnie rozprowadzone na szkiełku mikroskopowym w sposób cienkowarstwowy, co pozwala diagnostom na dokładniejsze i łatwiejsze ich zbadanie.

Następnie próbki są poddawane procesowi barwienia i analizowane przez cytologa, który szuka ewentualnych zmian w strukturze i wyglądzie komórek. Jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości, pacjent zostanie skierowany na dalsze badania diagnostyczne, takie jak kolposkopia czy biopsja, w celu ustalenia dokładnej diagnozy.

Cytologia LBC jest uważana za lepszą od zwykłej cytologii z kilku powodów. Oto kilka z nich:

1. Większa dokładność: Cytologia LBC oferuje większą dokładność w wykrywaniu zmian komórek, które mogą wskazywać na rozwój nowotworu. Próbki są umieszczane w specjalnym roztworze, który pomaga zachować komórki w dobrym stanie, co ułatwia analizę przez specjalistów.

2. Eliminacja interferencji: W przypadku zwykłej cytologii, komórki są rozsmarowywane bezpośrednio na szkiełkach mikroskopowych, co może być trudne do oceny ze względu na obecność innych substancji, takich jak krew czy śluz. Cytologia LBC pozwala na usunięcie tych interferencji, co ułatwia analizę komórek.

3. Możliwość dodatkowych badań: Próbki w cytologii LBC można przechowywać i wykorzystywać do różnych dodatkowych badań, takich jak testy na wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) lub badania molekularne, które mogą pomóc w wykrywaniu nowotworów.

4. Wygodniejsze dla pacjenta: Badanie cytologii LBC jest zazwyczaj mniej bolesne i bardziej komfortowe dla pacjenta, ponieważ nie wymaga takiego samego nacisku czy drapania jak tradycyjna metoda.

Warto zauważyć, że cytologia LBC ma również pewne wady, takie jak wyższy koszt i potrzeba specjalistycznego sprzętu. Jednak ogólnie rzecz biorąc, większa dokładność i wygoda dla pacjenta czynią ją preferowanym wyborem dla wielu laboratoriów i pacjentów.

HPV High Risk

Wirus HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) jest jednym z najczęstszych wirusów przenoszonych drogą płciową na całym świecie. Istnieje wiele różnych typów wirusa HPV, ale nie wszystkie są szkodliwe dla zdrowia. Niektóre mogą wywołać brodawki narządów płciowych, a inne mogą prowadzić do rozwoju niektórych nowotworów, w tym raka szyjki macicy, odbytu, gardła lub narządów płciowych. Wirus HPV może przenosić się poprzez kontakt skóry, błony śluzowe lub płyny ciała zakażonej osoby.

W badaniach wykazano, że piętnaście typów wirusa HPV dróg rodnych (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 82) powoduje do 99% przypadków raka szyjki macicy. Są nazywane wirusami HPV o wysokim potencjale onkogennym (HPV HighRisk).

Do wykrywania obecności tego wirusa w próbkach biologicznych stosowane jest badanie real-time PCR (PCR w czasie rzeczywistym). Polega ono na amplifikacji i detekcji specyficznych sekwencji DNA wirusa HPV przy użyciu specjalnego zestawu reakcji chemicznych i urządzenia do PCR. Ta technika pozwala na szybkie i skuteczne określenie obecności wirusa HPV w badanej próbce oraz określenie jego typu. Badanie real-time PCR HPV może być przeprowadzane na próbkach pobranych z szyjki macicy, pochwy, odbytu i innych miejsc, w których może występować wirus. Jednak najczęściej badanie wykonywane jest z wymazu z kanału szyjki macicy u kobiet oraz z wymazu z cewki moczowej u mężczyzn. Jako, że wirus przenosi się drogą kontaktów płciowych, zaleca się badanie partnerów seksualnych osób, u których wykryto HPV.

Korzyścią zastosowania badania real-time PCR HPV jest jego duża dokładność, czułość i szybkość. Dzięki możliwości wykrycia małych ilości wirusa HPV w próbce, metoda ta umożliwia wczesne rozpoznanie infekcji i monitorowanie skuteczności leczenia. Jest to szczególnie istotne w kontekście raka szyjki macicy, gdzie wczesne wykrycie zakażenia HPV może pomóc w zapobieżeniu dalszym powikłaniom.

Podsumowując, badanie real-time PCR wirusa HPV to skuteczna metoda wykrywania obecności i różnicowania typów wirusa w próbkach biologicznych. Pomaga we wczesnym rozpoznawaniu infekcji i monitorowaniu skuteczności leczenia, zwłaszcza w kontekście zapobiegania raku szyjki macicy i innych związanych z wirusem schorzeń.

Jak się przygotować do pobrania

Wymaz z kanału szyjki macicy

  • Przez okres 24 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych
  • Wymazu nie należy pobierać w okresie krwawienia miesiączkowego
  • Przez okres 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy stosować żadnych leków dopochwowych lub maści zewnętrznych. Zachować 7 dni przerwy po leczeniu środkami przeciwdrobnoustrojowymi
  • Wymaz pobieraj przed badaniem ginekologicznym lub zachowaj 1 dzień przerwy po badaniu ginekologicznym czy USG ginekologicznym

Cena

240zł