GENETYKA

Termolabilny wariant MTHFR – analiza wariantów A1298C oraz C677T

Analizowane Warianty

C677T (677C>T)
A1298C (1298A>C)

Metoda

real-time PCR

Czas Realizacji

14 dni roboczych

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Obecność wymienionych zmian  może prowadzić do zmniejszonej aktywności enzymu MTHFR, co może mieć wpływ na metabolizm kwasu foliowego (witaminy B9). Analiza wariantów A1298C i C677T w genie MTHFR pozwala zidentyfikować osoby, które mogą mieć zwiększone ryzyko niektórych problemów zdrowotnych związanych z funkcjonowaniem enzymu MTHFR.

Jak się przygotować do pobrania

Brak konieczności specjalnego przygotowania. Badanym materiałem jest krew pełna pobrana na EDTA.

Cena

395zł