BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA/SEROLOGIA

Anty-TG

Metoda

ECLIA

Czas Realizacji

1 dzień roboczy

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Anty-TG (przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie)

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko tyreoglobuline wykorzystywane jest w diagnostyce schorzeń tarczycy o podłożu autoimmunolgocznym.

Tyreoglobulina (TG) jest wytwarzana w tarczycy, stanowi główny składnik płynu pęcherzykowego tarczycy. Wraz z peroksydazą (TPO) bierze udział w jodowaniu L-tyrozyny i powstawania hormonów tarczycy T4 i T3. TG oraz TPO mogą wykazywać zdolności autoimmunizacyjne.

Podwyższone stężenia przeciwciał przeciwko TG w surowicy występuje u osób z chorobami o podłożu autoimmunologicznym. Wysokie miana anty-TG i anty-TPO wskazują na przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy – choroba Hashimoto. Podwyższone miano anty-TG obserwuje się w 90 % przypadków zachorowań. Poziom tych przeciwciał wzrasta również w chorobie Graves-Basedow’a (immunologiczna nadczynność tarczycy) w ok. 50% przypadków.

Nieleczone choroby tarczycy, prowadzące do destabilizacji poziomu TSH we krwi, mogą mieć związek z niepowodzeniami rozrodu. Wykazano między innymi, że u kobiet z nieleczoną chorobą Hashimoto częściej dochodzi do poronień.

Jak się przygotować do pobrania

Brak szczególnych wymagań. Badanym materiałem jest surowica, uzyskana po odwirowaniu krwi żylnej.

Cena

45zł