GENETYKA

Detekcja polimorfizmu 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE 1)

Analizowane Warianty

Polimorfizm 4G/5G

Metoda

sekwencjonowanie

Czas Realizacji

19 dni roboczych

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

SERPINE1 (PAI-1) polimorfizm 4G/5G: Polimorfizm ten wpływa na poziom i aktywność białka PAI-1, które jest odpowiedzialne za hamowanie fibrynolizy. Osoby z polimorfizmem 4G/4G i 4G/5G mogą mieć zwiększoną aktywność PAI-1, co może prowadzić do zaburzonej równowagi między krzepliwością a fibrynolizą. Zwiększona aktywność PAI-1 jest związana z większym ryzykiem wystąpienia zakrzepicy i chorób układu sercowo-naczyniowego.

Jak się przygotować do pobrania

Brak konieczności specjalnego przygotowania. Badanym materiałem jest krew pełna pobrana na EDTA.

Cena

315zł