NIEPOWODZENIA ROZRODU

Endometrioza – EndomKIT

Metoda

ELISA

Czas Realizacji

15 dni roboczych

Materiał

  • surowica

Dodatkowe Informacje

Endometrioza to przewlekła, wyniszczająca choroba, która charakteryzuje się obecnością tkanek podobnych do endometrium poza jamą macicy. Prowadzi to do przewlekłego stanu zapalnego zależnego od estrogenów, który często objawia się dysmenorrhea, bólami miednicy i niepłodnością. Choroba dotyka 5-10% kobiet w wieku rozrodczym, przy czym częstość jej występowania wśród kobiet z bólem miednicy wynosi 50%, a z niepłodnością 24%. Niestety, czas do postawienia diagnozy wynosi od 4 do 11 lat, a wiele kobiet jest błędnie zdiagnozowanych.

Test EndomKIT bada stężenia BDNF i CA125 w surowicy w połączeniu z danymi klinicznymi pacjenta, celem poprawy skuteczności diagnozy choroby. BDNF jest neurotrofiną o wysokim powinowactwie do receptorów macicy, który został stwierdzony jako podwyższony u kobiet z endometriozą. Stężenia BDNF są wyższe u kobiet z chorobą w niższych stadiach zaawansowania. Z kolei CA125 jest glikoproteiną produkowaną  w niektórych komórkach nabłonka jelitowego, która może potwierdzać endometriozę o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim.

Kombinacja obu biomarkerów pozwala na dokładniejszą diagnostykę endometriozy, różnicując przypadki w zależności od zaawansowania choroby. Badania kliniczne potwierdziły wysoką specyficzność testu EndomKIT na poziomie 100% oraz czułość na poziomie 46,2%.

W przypadku pozytywnego wyniku testu, przewlekłego bólu w obrębie miednicy lub niepłodności, prawdopodobieństwo endometriozy wynosi 100%. Natomiast negatywny wynik testu może wykluczyć endometriozę z różnym prawdopodobieństwem, zależnie od przyczyny badania. Test EndomKIT jest przeznaczony dla pacjentek ze wskazaniami klinicznymi, a decyzję o jego wykonaniu podejmuje lekarz.

Jak się przygotować do pobrania

! Badanie można wykonywać wyłącznie u pacjentek, które nie były leczone hormonalnie (leki stymulujące owulacje, agoniści GnRH, złożone doustne środki antykoncepcyjne i środki zawierające wyłącznie progestagen) w ciągu 3 miesięcy przed pobraniem próbki krwi.

Próbki należy pobierać wyłącznie od pacjenta będącego na czczo przez co najmniej 10 godzin.

Cena

500zł