BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA/SEROLOGIA

FT4

Metoda

ECLIA

Czas Realizacji

1 dzień roboczy

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

fT4 (wolna tyroksyna)

jest to hormon tarczycy, niezwiązany z białkiem transportowym. Jest jednym z podstawowych parametrów pozwalających na diagnostykę funkcjonowania tarczycy. Ocena wolnej formy hormonów tarczycy pozwala na wyeliminowanie wpływu poziomu białek transportujących.

Tyroksyna jako jeden z podstawowych hormonów tarczycowych, produkowana jest wyłącznie przez komórki pęcherzykowe tarczycy. W krwioobiegu ok. 0,03% T4 znajduje się w postaci wolnej (fT4), mogącej przenikać do wnętrza komórek i wywierać działanie biologiczne.
Podwyższone wartości tyroksyny mogą świadczyć o nadczynności tarczycy, analogicznie – wynik poniżej wartości referencyjnych, sugeruje niedoczynność tarczycy.
Wolna tyroksyna może odzwierciedlać całkowitą wartość tyroksyny (T4) także w przypadku zmienionych ilości globuliny wiążącej tyroksynę. Wyniki mogą być zafałszowane w przypadku jeśli we krwi pacjenta znajdują się inne patologiczne białka, które mogą wiązać hormon lub w przebiegu innych chorób towarzyszących.

Hormony tarczycy wykazują działanie na gospodarkę lipidową oraz węglowodanową.

W stanie hipertyreozy– czyli nadczynności gruczołu tarczowego, zauważalne mogą być następujące objawy:
• hiperglikemia – hormony te stymulują rozpad glikogenu w komórkach, co prowadzi do wzrostu poziomu glukozy we krwi powyżej wartości referencyjnych
• spadek poziomu cholesterolu we krwi – hormony te mają działanie kataboliczne na tkankę tłuszczową
• zauważalny może być wzrost wydalania moczu

Hipotyreoza – niedoczynność tarczycy to stan, w którym tarczyca produkuje zbyt małe ilości hormonów: trójjodotyroniny oraz tyroksyny. Ma to wpływ na:
• funkcjonowanie gospodarki węglowodanowej – w warunkach prawidłowych hormony tarczycy przyspieszają wchłanianie węglowodanów w jelitach. W przypadku obniżonych ich stężeń dochodzi do obniżenia wchłaniania, co w konsekwencji prowadzi do hipoglikemii (poziom glukozy we krwi poniżej wartości referencyjnych)
• lipolizę w tkance tłuszczowej – przy niedoczynności tarczycy mamy do czynienia z osłabieniem lipolizy, co z kolei skutkuje podwyższonym stężeniem cholesterolu
• kumulację wody w organizmie, spadek wydalania m.in. wapnia.

Podczas interpretacji wyniku, należy pamiętać, że na wysokość stężenia TSH, T4, fT4, T3 oraz fT3, oprócz stanu czynnościowego tarczycy mają wpływ:
• wiek;
• dieta;
• pojemność białek transportujących hormony tarczycy;
• przyjmowane leki;
• choroby współistniejące.

Jak się przygotować do pobrania

Zaleca się pobranie krwi na czczo, rano. Badanym materiałem jest surowica, uzyskana po odwirowaniu krwi żylnej.

Przyjmowanie niektórych leków takich jak np. aspiryna, może przyczyniać się do zafałszowania wyniku badania. U pacjentów leczonych heparyną nie wykonuje się oznaczenia. Zalecenie dotyczy również osób, u których mija krótki okres czasu od odstawienia heparyny.

Cena

35zł