BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA/SEROLOGIA

Grupa krwi

Metoda

serologiczna

Czas Realizacji

do 7 dni roboczych

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Badania grupy krwi są rutynowym badaniem laboratoryjnym, które pomaga określić jaki typ krwi ma dana osoba.

Badanie składa się z dwóch części. Pierwsza część badania polega na zbadaniu, czy w organizmie osoby występują przeciwciała skierowane przeciwko antygenom A i B. Antygeny A i B są obecne na powierzchni czerwonych krwinek. Antygen A jest obecny u osób mających grupę krwi A, antygen B u osób z grupą krwi B, a osoby z grupą AB posiadają oba antygeny. Osoby o grupie krwi 0 nie posiadają ani antygenu A, ani B. Każdy człowiek ma przeciwciała, które reagują z antygenami, których nie posiada na swoich krwinkach. Na przykład osoby z grupą A mają przeciwciała przeciwko antygenowi B, osoby z grupą B mają przeciwciała przeciwko antygenowi A, osoby z grupą AB nie mają przeciwciał wobec żadnego antygenu, a osoby z grupą 0 mają przeciwciała przeciwko obu antygenom A i B. Na podstawie wyniku tej części badania, można określić do jakiej grupy ABO należy osoba.

Druga część badania, nazywana oznaczaniem grupy Rh, polega na określeniu obecności antygenu D (Rh) w krwi. Osoby, które mają antygen D, są określane jako Rh+ (pozytywne), natomiast osoby, które go nie mają, są Rh- (negatywne). Wynik tej części badania, podany razem z grupą ABO, daje pełny obraz grupy krwi danej osoby.

Badanie grupy krwi jest często wykonywane na wypadek konieczności przetoczenia krwi, aby upewnić się, że krew dawcy jest zgodna z krwią biorcy. Jest również przydatne podczas planowania ciąży, ponieważ różnice w grupie krwi matki i dziecka mogą prowadzić do powikłań, zwłaszcza jeżeli matka jest Rh- a dziecko Rh+.

Jak się przygotować do pobrania

Brak szczególnych wymagań. Badanym materiałem jest surowica, uzyskana po odwirowaniu krwi żylnej.

Cena

50zł