BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA/SEROLOGIA

Hbs antygen (Hbs Ag)

Metoda

ECLIA

Czas Realizacji

1 dzień roboczy

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Powierzchniowy antygen S wirusa zakażenia wątroby typu B (WZW B). Wykrycie w surowicy lub osoczu HBsAg wskazuje na zakażenie WZW B. HBsAg jest markerem immunologicznym, najczęściej jest obecny we krwi na kilka dni przed wystąpieniem objawów klinicznych.

Jak się przygotować do pobrania

Brak szczególnych wymagań. Badanym materiałem jest surowica, uzyskana po odwirowaniu krwi żylnej.

Cena

40zł