BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA/SEROLOGIA

Hemoglobina glikowana HbA1c

Czas Realizacji

do 3 dni roboczych

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Hemoglobina glikowana (HbA1c) to hemoglobina, która związała się z glukozą w wyniku glikacji globiny. Jest to proces, który zachodzi stale w organizmie, ale jest zależny od stężenia glukozy we krwi (glikemii). Im wyższa glikemia, tym więcej hemoglobiny glikowanej. Hemoglobina glikowana ma tę właściwość, że utrzymuje się w krwinkach czerwonych przez cały okres ich życia, czyli około 120 dni. Dlatego poziom HbA1c odzwierciedla średnią glikemię z ostatnich 2-3 miesięcy. HbA1c jest więc wskaźnikiem retrospektywnym. Badanie HbA1c jest niezwykle istotne w diagnostyce i leczeniu cukrzycy, ponieważ pokazuje, jak skuteczna jest stosowana terapia i czy należy ją zmienić. Ponadto pozwala na ocenę ryzyka powikłań cukrzycy, które są często wynikiem przewlekłej hiperglikemii. Dzięki temu można zapobiegać lub opóźniać rozwój powikłań.

Jak się przygotować do pobrania

Brak konieczności specjalnego przygotowania.

Cena

55zł