CIĄŻA

NIFTY PLUS

Metoda

NGS

Czas Realizacji

do 10 dni roboczych

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Ocena wolnego płodowego DNA

Analiza cffDNA (cell free fetal DNA) jest najnowszym osiągnięciem nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej. To bezpieczne przesiewowe badanie pozwala na wiarygodną ocenę ryzyka wystąpienia u płodu szeregu zaburzeń genetycznych. Ponadto umożliwia poznanie płci dziecka wcześniej, niż jest to możliwe z wykorzystaniem technik ultrasonograficznych.

Materiał genetyczny płodu w czasie trwania ciąży przedostaje się przez łożysko do krwioobiegu matki, stąd do przeprowadzenia testu potrzebna jest tylko próbka krwi matki. Nieinwazyjne badana prenatalne (NIPT – Non Invasive Prenatal Testing) do których zaliczamy ocenę wolnego płodowego DNA, nie niosą ze sobą żadnego ryzyka zarówno dla mamy, jak i dla dziecka.

Test Nifty

Nifty pozwala na wykrycie zaburzeń w genomie płodu już od 10 tygodnia ciąży. Badanie mogą wykonać ciężarne kobiety w każdym wieku, niezależnie od ustalonego ryzyka genetycznego. Test szczególnie zalecany jest w sytuacjach:

  • ukończenia 35 lat
  • nieprawidłowych wyników prenatalnych testów biochemicznych lub badania USG
  • przeciwskazań do przeprowadzenia inwazyjnej diagnostyki prenatalnej
  • zajścia w ciążę w wyniku zapłodnienia in vitro
  • występowania zaburzeń chromosomowych w rodzinie

 

Technologia badania Nifty umożliwia uzyskanie bardzo wiarygodnych i dokładnych wyników w zakresie najczęstszych trisomii (zespół Downa, Edwardsa i Pataua). Ponadto pozwala na wykrycie aneuploidii chromosomów płciowych, trisomii 9, 16 i 22 oraz 60 zespołów delecji i duplikacji. Dokładność testów sięga ponad 99%, a wyniki są dostępne już w ciągu 10 dni roboczych od dnia dotarcia próbki do laboratorium.

To co odróżnia test Nifty od innych badań NIPT, to wykorzystanie technologii masowego równoległego sekwencjonowania. Analizy wykonywane są w certyfikowanym laboratorium na terenie Unii Europejskiej, co pozwala na zachowanie najwyższej jakości kontroli i bezpieczeństwa.

Zaburzenia genetyczne mogą wystąpić w każdej ciąży, a nieinwazyjna diagnostyka prenatalna pozwala na ich wczesne i bezpieczne wykrycie. Test Nifty to najlepszy dostępny test przesiewowy w kierunku nieprawidłowości genetycznych i cieszymy się z możliwości wykonania go w naszej klinice.

Test NIFTY Plus wykrywa:

  • aneuploidie chromosomów płci – zespół Turnera, zespół Klinefeltera, trisomia chromosomu X, zespół Jacobsa,
  • najczęstsze trisomie – 21 (zespół Downa), 18 (zespół Edwardsa) oraz 13 (Patau),
  • rzadsze trisomie: 9, 16 oraz 22 chromosomu,
  • 60 wybranych zespołów delecji i duplikacji.

 

Na wyniku testu NIFTY Plus może się znaleźć również adnotacja o płci dziecka.

 

Jak się przygotować do pobrania

Brak konieczności specjalnego przygotowania.  Badanym materiałem jest krew obwodowa.

Cena

2400zł