CIĄŻA

NIFTY STANDARD

Metoda

NGS

Czas Realizacji

do 10 dni roboczych

Materiał

 • krew

Dodatkowe Informacje

Ocena wolnego płodowego DNA

Analiza cffDNA (cell free fetal DNA) jest najnowszym osiągnięciem nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej. To bezpieczne przesiewowe badanie pozwala na wiarygodną ocenę ryzyka wystąpienia u płodu szeregu zaburzeń genetycznych. Ponadto umożliwia poznanie płci dziecka wcześniej, niż jest to możliwe z wykorzystaniem technik ultrasonograficznych.

Materiał genetyczny płodu w czasie trwania ciąży przedostaje się przez łożysko do krwioobiegu matki, stąd do przeprowadzenia testu potrzebna jest tylko próbka krwi matki. Nieinwazyjne badana prenatalne (NIPT – Non Invasive Prenatal Testing) do których zaliczamy ocenę wolnego płodowego DNA, nie niosą ze sobą żadnego ryzyka zarówno dla mamy, jak i dla dziecka.

Test Nifty

Nifty pozwala na wykrycie zaburzeń w genomie płodu już od 10 tygodnia ciąży. Badanie mogą wykonać ciężarne kobiety w każdym wieku, niezależnie od ustalonego ryzyka genetycznego. Test szczególnie zalecany jest w sytuacjach:

 • ukończenia 35 lat
 • nieprawidłowych wyników prenatalnych testów biochemicznych lub badania USG
 • przeciwskazań do przeprowadzenia inwazyjnej diagnostyki prenatalnej
 • zajścia w ciążę w wyniku zapłodnienia in vitro
 • występowania zaburzeń chromosomowych w rodzinie

Technologia badania Nifty umożliwia uzyskanie bardzo wiarygodnych i dokładnych wyników w zakresie najczęstszych trisomii (zespół Downa, Edwardsa i Pataua). Ponadto pozwala na wykrycie aneuploidii chromosomów płciowych, trisomii 9, 16 i 22 oraz 60 zespołów delecji i duplikacji. Dokładność testów sięga ponad 99%, a wyniki są dostępne już w ciągu 10 dni roboczych od dnia dotarcia próbki do laboratorium.

To co odróżnia test Nifty od innych badań NIPT, to wykorzystanie technologii masowego równoległego sekwencjonowania. Analizy wykonywane są w certyfikowanym laboratorium na terenie Unii Europejskiej, co pozwala na zachowanie najwyższej jakości kontroli i bezpieczeństwa.

Zaburzenia genetyczne mogą wystąpić w każdej ciąży, a nieinwazyjna diagnostyka prenatalna pozwala na ich wczesne i bezpieczne wykrycie. Test Nifty to najlepszy dostępny test przesiewowy w kierunku nieprawidłowości genetycznych i cieszymy się z możliwości wykonania go w naszej klinice.

Test NIFTY Standard może wykryć u dziecka trzy najczęściej występujące trisomie oraz cztery aneuploidie chromosomów płci, czyli zmiany ich liczby. Materiał genetyczny dziecka jest więc analizowany pod kątem:

 • Trisomii chromosomu 21

 • Trisomii chromosomu 18

 • Trisomii chromosomu 13

 • Zespołu Turnera

 • Zespołu Klinefeltera

 • Trisomii chromosomu X

 • Zespołu Jacobsa

Test NIFTY Standard może również wykryć, jakiej płci urodzi się dziecko, jeśli przyszli rodzice wyrażą taką chęć.

Jak się przygotować do pobrania

Brak konieczności specjalnego przygotowania.  Badanym materiałem jest krew obwodowa.

Cena

2100zł