CIĄŻA

NIFTY TWINS

Metoda

NGS

Czas Realizacji

do 10 dni roboczych

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Ocena wolnego płodowego DNA

Analiza cffDNA (cell free fetal DNA) jest najnowszym osiągnięciem nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej. To bezpieczne przesiewowe badanie pozwala na wiarygodną ocenę ryzyka wystąpienia u płodu szeregu zaburzeń genetycznych. Ponadto umożliwia poznanie płci dziecka wcześniej, niż jest to możliwe z wykorzystaniem technik ultrasonograficznych.

Materiał genetyczny płodu w czasie trwania ciąży przedostaje się przez łożysko do krwioobiegu matki, stąd do przeprowadzenia testu potrzebna jest tylko próbka krwi matki. Nieinwazyjne badana prenatalne (NIPT – Non Invasive Prenatal Testing) do których zaliczamy ocenę wolnego płodowego DNA, nie niosą ze sobą żadnego ryzyka zarówno dla mamy, jak i dla dziecka.

Test Nifty

Nifty pozwala na wykrycie zaburzeń w genomie płodu już od 10 tygodnia ciąży. Badanie mogą wykonać ciężarne kobiety w każdym wieku, niezależnie od ustalonego ryzyka gene

  • ukończenia 35 lat
  • nieprawidłowych wyników prenatalnych testów biochemicznych lub badania USG
  • przeciwskazań do przeprowadzenia inwazyjnej diagnostyki prenatalnej
  • zajścia w ciążę w wyniku zapłodnienia in vitro
  • występowania zaburzeń chromosomowych w rodzinie

Technologia badania Nifty umożliwia uzyskanie bardzo wiarygodnych i dokładnych wyników w zakresie najczęstszych trisomii (zespół Downa, Edwardsa i Pataua). Ponadto pozwala na wykrycie aneuploidii chromosomów płciowych, trisomii 9, 16 i 22 oraz 60 zespołów delecji i duplikacji. Dokładność testów sięga ponad 99%, a wyniki są dostępne już w ciągu 10 dni roboczych od dnia dotarcia próbki do laboratorium.

To co odróżnia test Nifty od innych badań NIPT, to wykorzystanie technologii masowego równoległego sekwencjonowania. Analizy wykonywane są w certyfikowanym laboratorium na terenie Unii Europejskiej, co pozwala na zachowanie najwyższej jakości kontroli i bezpieczeństwa.

Zaburzenia genetyczne mogą wystąpić w każdej ciąży, a nieinwazyjna diagnostyka prenatalna pozwala na ich wczesne i bezpieczne wykrycie. Test Nifty to najlepszy dostępny test przesiewowy w kierunku nieprawidłowości genetycznych i cieszymy się z możliwości wykonania go w naszej klinice.

Badanie NIFTY Twins przeznaczone jest dla ciąży bliźniaczej. Pozwala na ustalenie ryzyka występowania trisomii 21 chromosomu (zespół Downa), 18 chromosomu (zespół Edwardsa) oraz 13 chromosomu (zespół Pataua) – ryzyko to oznaczane jest dla całej ciąży.

W ramach testu sprawdzana jest również obecność chromosomu Y, który determinuje płeć męską.

Jak się przygotować do pobrania

Brak konieczności specjalnego przygotowania.  Badanym materiałem jest krew obwodowa.

Cena

2100zł