DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA I HISTOPATOLOGIA

Pakiet Posiewy nasienia

Wykrywane Patogeny

  • Posiew beztlenowy nasienia (bad. bakter.)
  • Posiew mykologiczny nasienia
  • Posiew tlenowy nasienia (bad. bakter.)

Metoda

metoda hodowlana (mikrobiologia klasyczna)

Czas Realizacji

do 7 dni roboczych

Materiał

  • nasienie

Dodatkowe Informacje

Posiew nasienia jest procedurą laboratoryjną, którą wykonuje się w celu wykrycia obecności drobnoustrojów w nasieniu. Jest to ważne badanie, które może pomóc w diagnozowaniu i leczeniu infekcji układu rozrodczego u mężczyzn. Prawidłowy posiew nasienia powinien obejmować hodowle w kierunków bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów.

Przed badaniem, próbka nasienia jest zbierana przez pacjenta i przekazywana do laboratorium. Tam zostaje zaszczepiona na specjalnym podłożu hodowlanym, które sprzyja wzrostowi bakterii i grzybów. Następnie próbka jest inkubowana przez określony okres czasu, zwykle kilka dni, aby umożliwić rozwój mikroorganizmów.

Po inkubacji, diagności oceniają wzrost mikroorganizmów na podłożu hodowlanym. Przy użyciu mikroskopu i innych metod laboratoryjnych, identyfikują i klasyfikują drobnoustroje, które występują w próbce nasienia.

Wynik badania posiewu nasienia może wskazywać obecność różnych drobnoustrojów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby czy pierwotniaki. Identyfikacja i klasyfikacja tych drobnoustrojów jest istotna w celu ustalenia odpowiedniego leczenia.

Badanie posiewu nasienia jest szczególnie ważne w przypadku mężczyzn z objawami infekcji układu rozrodczego, takimi jak ból, obrzęk lub nieprawidłowe wyniki innych badań diagnostycznych. Może również być wykonywane jako rutynowe badanie kontrolne w celu oceny zdrowia nasienia u mężczyzn.

Warto pamiętać, że przygotowanie do badania posiewu nasienia jest ważne. Pacjent powinien przestrzegać zaleceń dotyczących higieny i czasu zbierania próbki. Ważne jest również, aby unikać stosowania antybiotyków przed badaniem, ponieważ może to wpływać na wyniki.

Podsumowując, posiew nasienia jest istotną procedurą diagnostyczną, która pomaga wykryć obecność drobnoustrojów w nasieniu i diagnozować infekcje układu rozrodczego. Jego wynik jest podstawą do ustalenia odpowiedniego leczenia i dbania o zdrowie nasienia.

Jak się przygotować do pobrania

Przed oddaniem nasienia zachowaj minimum 2 dni abstynencji seksualnej.

Nasienie należy oddać drogą masturbacji do sterylnego kubeczka w pokoju przygotowawczym zlokalizowanym bezpośrednio przy laboratorium.

Przed oddaniem:

a. Do toalety oddaj mocz (strumień moczu wypłukuje drobnoustroje kolonizujące początkowy odcinek cewki moczowej mogące fałszować wynik posiewu).

b. Dokładnie umyj ręce ciepłą wodą z mydłem, osusz jednorazowym ręcznikiem.

c. Umyj prącie ciepłą wodą, całkowicie ściągając napletek. Osusz jednorazowym ręcznikiem.

d. Oddaj nasienie droga masturbacji, starając się nie dotykać wewnętrznych ścianek kubka.

Cena

170zł