NIEPOWODZENIA ROZRODU

Pakiet wirusologiczny MĘŻCZYZNA

(przed procedurą wspomaganego rozrodu)

Metoda

ECLIA, real-time PCR

Czas Realizacji

do 4 dni roboczych

Materiał

  • krew
  • mocz

Dodatkowe Informacje

Pakiet wirusologiczny MĘŻCZYZNA (przed procedurą wspomaganego rozrodu)

Pakiet obejmuje badania:

  1. Hbs Ag
  2. a-HBc
  3. a-HCV
  4. HIV
  5. WR
  6. Chlamydia trachomatis met. real-time PCR

 

HBs antygen (HBs Ag)
Powierzchniowy antygen S wirusa zakażenia wątroby typu B (WZW B). Wykrycie w surowicy lub osoczu HBsAg wskazuje na zakażenie WZW B. HBsAg jest markerem immunologicznym, najczęściej jest obecny we krwi na kilka dni przed wystąpieniem objawów klinicznych.

HBc przeciwciała całkowite (a-HBc)
Oznaczenie przeciwciał klasy C przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby – nie należy mylić z wirusem C! Są to przeciwciała pamięci immunologicznej wytwarzane w odpowiedzi na kontakt z wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B).
Przeciwciała antyHbc pojawiają się na początku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. W surowicy można je wykryć krótko po pojawieniu się antygenu wirusa (HbsAg). Przeciwciała anty HBc utrzymują się w organizmie osób, które przebyły zakażenie WZW B, ale również u nosicieli HBsAg. Mogą być uznawane za wskaźnik istniejącego lub przebytego zakażenia WZW B.

HCV przeciwciała (a-HCV)
Wirus zapalenia wątroby typu C jest najczęstszą przyczyną zapalenia wątroby spowodowaną zakażeniem po przetoczeniu krwi i przenoszonych przez ludzi. Zakażenie HCV zazwyczaj prowadzi do przewlekłego zapalenia i marskości wątroby.

HIV Ag/Ab
Ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), należy do rodziny retrowirusów i jest czynnikiem powodującym zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS). Przenoszony jest przez zakażoną krew oraz produkty krwiopochodne, kontakty seksualne. Wirus może zostać przekazany dziecku przed porodem, w jego trakcie lub po porodzie od zakażonej matki. Wyróżnia się 2 podstawowe typy HIV-1 i HIV-2. Przeciwciała przeciwko białkom HIV, które wskazują na obecność infekcji, pojawiają się w ciągu 6-12 tygodni po zakażeniu.

WR
Badanie pozwalające na wykrycie przeciwciał przeciwko Treponema pallidum, będącego czynnikiem etiologicznym kiły. Kiła jest chorobą przenoszoną drogą płciową.
Przeciwciała są wykrywane po około 3 tygodniach od zakażenia. Każdy dodatni wynik jest poddawany weryfikacji. Zbyt wczesne wykonanie badania może dać fałszywie ujemny wynik.

Chlamydia trachomatis met. real-time PCR
Chlamydia trachomatis to bezwzględnie wewnątrzkomórkowa bakteria. Szacuje się, że rocznie drogą kontaktów seksualnych zakażonych zostaje ponad 100 milionów osób na całym świecie. Większość osób z infekcjami okolic odbytowo-płciowych o etiologii C. trachomatis nie jest świadoma zakażenia z uwagi na często występujący brak objawów. Zakażenia chlamydiowe układu moczowo-płciowego u kobiet mogą prowadzić do wystąpienia poważnych powikłań, np. zapalenia narządów miednicy mniejszej, które może spowodować niepłodność jajowodową, ciążę pozamaciczną oraz przewlekły ból miednicy. Zakażenia chlamydią nie powodują wytworzenia trwałej odporności.
Do transmisji C. trachomatis zazwyczaj dochodzi poprzez bezpośredni kontakt śluzówek podczas stosunku (waginalnego, analnego oraz oralnego), a także podczas porodu poprzez zainfekowany kanał szyjki macicy. Partnerzy osób z chamydiozą najprawdopodobniej również zostaną zakażeni, stąd bardzo istotna jest informacja o kontakcie seksualnym i późniejsze leczenie.
W diagnostyce zakażeń C. tachomatis, ze względu na wysoką czułość, swoistość i szybkość, zalecane są badania molekularne wykorzystujące technikę amplifikacji kwasów nukleinowych (m.in. real-time PCR), identyfikujące specyficzne dla Chlamydia trachomatis DNA lub RNA w próbkach klinicznych.

Jak się przygotować do pobrania

1. Badania: HBs antygen (HBsAg), HBc przeciwciała (anty-HBc), HIV Ag/Ab, VDRL przeciwciała (WR), HCV przeciwciała (anty-HCV), grupa krwi.
Do tych badan nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Zgłoś się do naszej placówki na ul. Jagiellońskiej 78A lub na ul. Barcza 54/U2, gdzie nasz pracownik pobierze krew do badań. Wyniki otrzymasz do 2 dni roboczych.

2. Badanie Chlamydia trachomatis met. real-time PCR – w celu wykonania tego badania u mężczyzny, należy oddać porcję moczu do sterylnego kubka. Mocz możesz oddać w domu lub w naszej placówce na ul. Jagiellońskiej 78A lub na ul. Barcza 54/U2. Wyniki otrzymasz do 4 dni roboczych.
Sposób pobrania próbki moczu:
• Jeżeli pobierasz mocz w domu, oddaj 20-30 ml pierwszego strumienia moczu po nocy, przechowuj kubek z moczem w lodówce, do czasu przywiezienia go do nas
• Jeśli zamierzasz oddać mocz w naszej placówce, 2 godziny przed pobraniem nie oddawaj moczu
• Oddaj 20-30 ml pierwszego strumienia moczu do kubka, resztę oddaj bezpośrednio do toalety. Większa ilość moczu powoduje rozcieńczenie próbki i może spowodować fałszywie negatywny wynik
• Zachowaj 7 dni przerwy po leczeniu środkami przeciwdrobnoustrojowymi (np. antybiotykami)

Cena

460zł