GENETYKA

Panel rak piersi/jajnika – rozszerzony – geny BRCA1, BRCA2, CHEK2, NOD2, PALB2

Analizowane Warianty

BRCA1 c.5266dupC (5382insC), c.181T>G (C61G), c.68_69delAG (185delAG), c.4035delA (4153delA), c.3700_3704delGTAAA (3819del5), c.3756_3759delGTCT (3875del4), c.1687C>T (1806C>T),

BRCA2 c.6174delT,

CHEK2 c.444+1G>A(IVS+1G>A), c.470C>T (I157T), c.1100delC i c.908+1540_1095+330del5395),

NOD2 c.3019dupC (3020insC),

PALB2 c.509_510delGA i c.172_175delTTGT

Metoda

PCR

Czas Realizacji

14 dni roboczych

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Panel uwzględnia analizę wariantów genów predysponujących do rozwoju nowotworu piersi i jajnika.

Jak się przygotować do pobrania

Brak konieczności specjalnego przygotowania. Materiałem do badania jest krew obwodowa pobrana na EDTA.

Cena

700zł