ALERGOLOGIA

Panel Rekombinanty pyłki (Polycheck®)

ALERGENY

 1. Pyłek tymotki łąkowej
 2. rPhl p 1, ekspansyna
 3. rPhl p 5, trawy Gr. 5
 4. rPhl p 7, polkalcyna
 5. rPhl p 12, profilina
 6. Pyłek brzozy
 7. rBet v 1, PR-10
 8. rBet v 2, profilina
 9. Pyłek bylicy
 10. rArt v 1, defensyna roślinna
 11. CCD

Metoda

Polycheck ®

Czas Realizacji

10 dni roboczych

Materiał

 • surowica

Dodatkowe Informacje

Panel Rekombinanty pyłki został opracowany w celu ułatwienia diagnostyki u pacjentów, którzy mogą rozpocząć immunoterapię na pyłki drzew, traw i chwastów.

Panel obejmuje badanie stężenia przeciwciał IgE w surowicy krwi wobec 3 ekstraktów alergenowych – alergenów tymotki, brzozy i bylicy, oraz 4 rekombinowane oczyszczone molekuły alergenowe pyłku tymotki łąkowej: rPhl p 1, rPhl p 5, rPhl p 7 i rPhl p 12, 2 rekombinowane oczyszczone molekuły pyłku brzozy: rBet v 1 i rBet v 2, oraz 1 rekombinowaną oczyszczoną molekułę pyłku bylicy: Art v 1, które są wolne od CCD.

Molekuły Phl p 1, Phl p 5, Bet v 1, Phl p 7, Phl p 12, Bet v 2 oraz Art v 1 są kluczowe dla diagnozy uczuleń oraz skuteczności immunoterapii szczepionką alergenową. Badanie tych molekuł może pomóc określić reakcje krzyżowe pomiędzy pyłkami drzew, chwastów i traw, a także dostarczyć informacji na temat efektywności terapii immunologicznej. Dodatkowo, badanie molekuły Art v 1 może być przydatne w przypadku alergii na pyłek bylicy i innych roślin.

*CCD to determinanty węglowodanowe, które mogą inicjować wytwarzanie przeciwciał E (IgE). Same nie mają znaczenia klinicznego, jednak występują w wielu alergenach: jadach pszczoły, osy, pyłkach traw czy lateksie, i mogą być odpowiedzialne za dodatnie wyniki dla tych alergenów.

Nazwa molekuły Opis
Phl p 1 i Phl p 5 Główne markery uczulenia na tymotkę łąkową oraz inne trawy. U osób z objawami alergii na trawy, pozytywne wyniki dla tych molekuł są dobrym markerem wskazującym na dużą szansę skuteczności immunoterapii szczepionką alergenową.
Bet v 1 Główna molekuła brzozy, najczęściej odpowiedzialna za objawy kliniczne. U osób z objawami alergii na brzozę, pozytywny wynik dla tej molekuły jest dobrym markerem wskazującym na dużą szansę skuteczności immunoterapii szczepionką alergenową. Osoby uczulone na tę molekułę brzozy, mogą również zgłaszać dolegliwości ze strony np. jamy ustnej po spożyciu surowych warzyw i owoców, np. jabłka, kiwi czy selera, a także mogą mieć objawy wziewne w sezonie pylenia innych drzew, np.: leszczyny, olchy czy dębu.
Phl p 7, Phl p 12 i Bet v 2 Należą do alergenów odpowiedzialnych za reakcje krzyżowe pomiędzy pyłkami traw, chwastów i drzew. Pozytywne wyniki, jedynie dla tych molekuł, mogą wskazywać na niską szansę skuteczności immunoterapii szczepionką alergenową. W wyniku reakcji krzyżowych (ale raczej rzadko) mogą wystąpić objawy po spożyciu pokarmów roślinnych, takich jak: melon, pomidor, pomarańcza czy inne owoce tropikalne.
Art v 1 Główny alergen pyłku bylicy pospolitej. Jest to alergen związany ze skuteczną klinicznie immunoterapią. Białko z rodziny defensyn. Wykazuje częściową reaktywność krzyżową z Amb a 4 ambrozji i Par h 1 pyłku goździka.

Jak się przygotować do pobrania

Nie ma konieczności specjalnego przygotowania, zgłoś się do naszego Laboratorium w celu pobrania krwi. Nie musisz być na czczo i nie musisz odstawiać leków antyalergicznych.

Cena

185zł