BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA/SEROLOGIA

Progesteron

Metoda

ECLIA

Czas Realizacji

1 dzień roboczy

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Progesteron to główny steroid płciowy syntetyzowany przez ciałko żółte. Oznaczenie progesteronu służy do oceny jego czynności. Jest istotnym hormonem ciążowym, przygotowującym macicę do zapłodnienia, zagnieżdżenia zarodka. Dodatkowo, stwarza odpowiednie warunki do rozwoju płodu, łożyska oraz błon płodowych.
Kontrola poziomu progesteronu, obok estradiolu, jest kluczową podczas diagnostyki i leczenia niepłodności, monitorowania cyklu fizjologicznego.
Przed miesiączką poziom progesteronu jest śladowy, rośnie zaś wraz ze wzrostem wydzielania LH. Na 12 – 24 h przed jajeczkowaniem, wydzielanie LH osiąga szczyt, w tym samym czasie progesteron gwałtownie wzrasta. Najwyższe stężenia progesteronu w czasie cyklu obserwuje się w fazie lutealnej, co koreluje z pulsacyjnym wydzielaniem LH.
W okresie poza ciążą, progesteron produkowany jest przez zluteinizowane komórki ziarniste ciałka żółtego, natomiast w podczas ciąży – przez komórki łożyska. Prekursorem progesteronu jest cholesterol, głównie LDL.

Jak się przygotować do pobrania

Stężenia FSH w ciągu dnia wykazują zmienność – w przypadku cyklicznego oznaczania, należy zachować zbliżoną godzinę pobrania. Badanym materiałem jest surowica, uzyskana po odwirowaniu krwi żylnej.

Cena

40zł