GENETYKA

Rak piersi i/lub jajnika – 5 mutacji w genie BRCA1

Analizowane Warianty

Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
Detekcja mutacji c.68_69delAG (185delAG) w genie BRCA1
Detekcja mutacji c.4035delA (4153delA) w genie BRCA1
Detekcja mutacji c.3700_3704delGTAAA (3819del5) w genie BRCA1

Metoda

minisekwencjonowanie

Czas Realizacji

14 dni roboczych

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Mutacje w genie BRCA1 mogą wpływać na funkcję białka, które kontroluje namnażanie komórek i naprawę DNA, co jest związane m.in. ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka piersi i jajników.

Jak się przygotować do pobrania

Brak konieczności specjalnego przygotowania. Badanym materiałem jest krew pełna pobrana na EDTA.

Cena

320zł