BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA/SEROLOGIA

VDRL przeciwciała (WR)

Metoda

ECLIA

Czas Realizacji

1 dzień roboczy

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Badanie pozwalające na wykrycie przeciwciał przeciwko Treponema pallidum, będącego czynnikiem etiologicznym kiły. Kiła jest chorobą przenoszoną drogą płciową.
Przeciwciała są wykrywane po około 3 tygodniach od zakażenia. Każdy dodatni wynik jest poddawany weryfikacji. Zbyt wczesne wykonanie badania może dać fałszywie ujemny wynik.

Jak się przygotować do pobrania

Brak szczególnych wymagań. Badanym materiałem jest surowica, uzyskana po odwirowaniu krwi żylnej.

Cena

40zł