ovum-7733777_640

Na czym polega badanie stresu oksydacyjnego w nasieniu?

Badanie stresu oksydacyjnego w nasieniu jest ważnym elementem diagnostyki niepłodności u mężczyzn. Stres oksydacyjny powstaje gdy reaktywne formy tlenu (ROS) produkowane są w organizmie w większej ilości niż jesteśmy w stanie zneutralizować. W przypadku nasienia, stres oksydacyjny może przyczynić się do uszkodzenia DNA, błony komórkowej i innych struktur plemników, co może prowadzić do zmniejszenia jakości nasienia i zaburzonej płodności.

Wiele czynników przyczynia się do wywołania stresu oksydacyjnego, są to m.in.:

  • Toksyczność środowiska
  • Styl życia (palenie, spożywanie alkoholu, otyłość)
  • Starzenie się
  • Stres

Z czynników wewnętrznych, które przyczyniają się do powstawania stresu oksydacyjnego, możemy wymienić: procesy zapalne w drogach moczowo-płciowych, takie jak żylaki powrózka nasiennego, nieleczone lub niecałkowicie wyleczone infekcje oraz niektóre choroby ogólnoustrojowe, na przykład cukrzyca.

Badania stresu oksydacyjnego w nasieniu mają na celu ocenę poziomu ROS oraz zdolności organizmu do ich neutralizacji. Wykonywane są przy użyciu różnych testów, takich jak analiza poziomu ROS, badanie aktywności enzymów antyoksydacyjnych (np. dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy, peroksydazy glutationowej), a także ocena poziomu substancji antyoksydacyjnych, takich jak witaminy C i E, glutation czy koenzym Q10.

Wyniki tych badań pozwalają ocenić ryzyko stresu oksydacyjnego w nasieniu i mogą wskazywać na możliwe przyczyny niepłodności u mężczyzn. W przypadku wysokiego poziomu ROS i/lub zaburzeń w aktywności enzymów antyoksydacyjnych, można podjąć odpowiednie działania, takie jak zastosowanie suplementów antyoksydacyjnych, diety bogatej w przeciwutleniacze jak również podjąć się zmiany stylu życia. Działania te mogą pomóc w zmniejszeniu stresu oksydacyjnego i poprawieniu płodności. Badanie stresu oksydacyjnego w nasieniu może być również wykorzystane do monitorowania skuteczności takiego leczenia.

W naszym Laboratorium do badania stresu oksydacyjnego wykorzystujemy urządzenie MiOXSYS, które umożliwia szybkie i dokładne pomiarowanie poprzez ocenę statycznego potencjału oksydoredukcyjnego (sORP). Dużą zaletą analizatora MiOXSYS, w przeciwieństwie to innych tego typu urządzeń, jest uwzględnianie zarówno aktywności oksydantów, jak i przeciwutleniaczy, czego efektem jest wynik całkowitej miary stresu oksydacyjnego.

Mierzony za pomocą urządzenia statyczny potencjał oksydoredukcyjny to zintegrowana miara równowagi pomiędzy całkowitą aktywnością utleniającą (tj. reaktywnymi formami tlenu, utlenionymi tiolami, rodnikami ponadtlenkowymi, rodnikami hydroksylowymi, nadtlenkami wodoru, tlenkami azotu, peroksynitrytami, jonami metali przejściowych, itp.) i całkowitą aktywnością redukującą (tj. wolnymi tiolami, kwasami askorbinowymi, α-tokoferolami, β-karotenami, kwasami moczowymi, itp.).

MiOXSYS jest najdokładniejszym i najszybszym, dostępnym aktualnie testem stresu oksydacyjnego. Badania walidacyjne wykazały, że ma on dodatnią wartość predykcyjną na poziomie 97,6%.

Podsumowując, stosowane w Laboratorium Artemida urządzenie MiOXSYS jest nieinwazyjnym, szybkim i precyzyjnym narzędziem do oceny stresu oksydacyjnego w nasieniu. Wykorzystanie go do analiz jest korzystne zarówno dla pacjentów, którzy mogą otrzymać szybką diagnozę, jak i dla lekarzy, którzy mogą dostosować terapię w zależności od wyników badania.

Skontaktuj się z nami i umów się na badanie.