BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA/SEROLOGIA

AMH

Metoda

ECLIA

Czas Realizacji

1 dzień roboczy

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Jest to hormon produkowany przez komórki ziarniste, regulujący wzrost i różnicowanie się tkanek. U kobiet pełni ważną rolę w procesie rozwoju i wzrostu pęcherzyka jajnikowego. Rozwój pęcherzyka przebiega w dwóch fazach: I wstępnej rekrutacji – rozpoczęcie dojrzewania pęcherzyków pierwotnych; II – cyklicznej rekrutacji – prowadzącej do wzrostu małych pęcherzyków antralnych, z których wyłaniane są pęcherzyki dominujące, biorące udział w owulacji.
Stężenie AMH w surowicy niemowląt płci żeńskiej praktycznie niewykrywalne, osiągając szczyt wydzielania po osiągnięciu dojrzałości płciowej, spadając wraz z wiekiem, w okresie menopauzalnym jest niewykrywalne.
Poziom AMH w surowicy jest relatywnie stabilny w trakcie cyklu czy pomiędzy cyklami. Wykazano, że stężenie znacząco spada podczas stosowania antykoncepcji farmakologicznej dwuskładnikowej.
Jako parametr oceny rezerwy jajnikowej, odzwierciedla liczbę pęcherzyków antralnych oraz preantralnych. Dodatkowo, może służyć do prognozowania odpowiedzi na kontrolowaną stymulację jajników.
Badanie AMH jest pomocne również w diagnostyce zespołu policystycznych jajników (PCOS) oraz prognozowaniu początku menopauzy.

Jak się przygotować do pobrania

Stężenia AMH jest niezależne od dnia cyklu, z tego względu brak jest szczególnych wskazań co do dnia cyklu czy też pory dnia. Badanym materiałem jest surowica, uzyskana po odwirowaniu krwi żylnej.

Cena

200zł