BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA/SEROLOGIA

Witamina D3

Metoda

ECLIA

Czas Realizacji

1 dzień roboczy

Materiał

  • krew

Dodatkowe Informacje

Witamina D3 (witamina 25(OH)D)

Badanie poziomu 25 hydroksy witaminy D, wykorzystywane jest podczas diagnostyki chorób związanych z gospodarka fosforanowo-wapniową oraz zapotrzebowania na tę witaminę. Wynik jest istotny przy ustaleniu ewentualnej suplementacji.
Witamina D jest prekursorem hormonów sterydowych, rozpuszczalnym w tłuszczach. Produkcja odbywa się głównie w skórze pod wpływem promieni słonecznych. Jej aktywacja do biologicznie czynnej formy odbywa się w wątrobie i nerce.
Wykazuje bardzo szerokie działanie biologiczne.
Witamina D występuje w dwóch formach: witamina D3 (cholekalciferol) oraz witamina D2 (egokalciferol). Organizm ludzki jest w stanie wyprodukować pierwszą z nich, natomiast drugą należy przyjmować w diecie lub suplementować. Obie formy witaminy w organizmie ludzkim są związane z osoczowym białkiem wiążącym i transportowane do wątroby, gdzie ulegają przemianie (hydroksylacji) tworząc 25-OH witaminę D. W tej formie jest magazynowana w organizmie. Okres półtrwania tego metabolitu wynosi 2 – 3 tygodnie.

Jak się przygotować do pobrania

Brak wymagań co do pory dnia. Pomiar najlepiej wykonać przed rozpoczęciem suplementacji, tak by podawany preparat nie fałszował wyniku. Dodatkowo, celem kontroli przebiegu suplementacji, zaleca się wykonanie badania po około 3 miesiącach od rozpoczęcia. Badanym materiałem jest surowica, uzyskana po odwirowaniu krwi żylnej.

Cena

60zł